W najbliższych dniach niektóre funkcje naszej strony mogą nie działać w pełni z powodu planowanych prac serwisowych.

polityka prywatności

Polityka prywatności
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018r.
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność.
W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.
Administratorem danych jest:
Bernatt, Natalia Bernatt, NIP 886-265-45-19, REGON 020418735, ul. P. Czajkowksiego 29/5, 51-171 Wrocław.

1. SŁOWNIK POJĘĆ UŻYWANYCH W TREŚCI POLITYKI:
Bernatt- Bernatt, Natalia Bernatt, NIP 886-265-45-19, REGON 020418735, ul. P. Czajkowksiego 29/5, 51-171 Wrocław.
Nasi klienci – klienci, którym Bernatt świadczy usługi edukacyjne
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada aktualną umowę z Bernatt
Potencjalny Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana ofertą Bernatt
Pracownik – osoba zatrudniona w sekretariacie lub lektor/nauczyciel zatrudniony na umowę o pracę, zlecenie lub umowę o współpracy (inny podmiot gospodarczy).
Strona, nasza strona - www.bernatt.com.pl

2. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?
W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.
- ZAPYTANIE O OFERTĘ
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania.
Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
- ZAWARCIE UMOWY (jeśli macie pełny formularz zgłoszeniowy na stronie)
Rodzaje umów: umowa na świadczenie usług edukacyjnych indywidualnie lub grupowo, umowa półkolonijna.
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w umowie, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek.
Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
- ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W REKRUTACJI:
W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym , telefonicznie lub przesłane nam e-mailem, to znaczy Twój adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, imię, nazwisko i wiek dziecka, dyspozycyjność i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania.
Podstawa prawna. Twoja zgoda na przetwarzanie danych.
- PROWADZENIE DZIENNIKA ZAJĘĆ:
Imię i nazwisko, obecność na zajęciach, wyniki testów i adres e-mail jeśli wyrazisz zgodę na dostęp do dziennika.

- PROWADZENIE ZAJĘĆ W TRAKCIE TRWANIA KURSU:
Posługujemy się narzędziami online typu quizlet ,do których możesz otrzymać dostęp. Zgodą jest dobrowolna a decyzja podejmowana podczas podpisywanie umowy.

- INFORMOWANIE O PRZEBIEGU KURSU i DODATKOWYCH WYDARZENIACH (w tym informacje marketingowe):
Informujemy Cię drogą mailową lub telefoniczną o: odwoływanych lub przekładanych zajęciach, dodatkowych spotkaniach i wydarzeniach o charakterze językowym w Bernatt (typu sobotnie warsztaty dla maluchów, Pełna Chata). Zgoda jest dobrowolna a decyzja podejmowana jest podczas podpisywanie umowy.
- ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW, ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami, opartych na rzetelności i lojalności.

RÓWNOWAGA INTERESÓW:
Szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów o charakterze marketingowym. Możesz nie wyrazić na to zgody pisząc do nas na szkolenia@bernatt.com.pl. Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe

3. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
Zewnętrznej księgowej obsługującej Bernatt przekazywane są dane takie jak: imię i nazwisko, numer konta bankowego i kwoty przelewów.
Pracownikom firmy Bernatt
Udostępniamy twoje dane naszym pracownikom i współpracownikom, aby mogli się z Tobą skontaktować, w celu na jaki wyraziłeś zgodę.
Dostawcy usług
Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług,
Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu na stronie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
Organy państwowe
Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Okres przechowywania twoich danych zależy od celu:
1. rekrutacyjnym - Twoje dane będą u nas przez okres 90 dni;
2. ofertowym - przez okres 12 miesięcy;
3. nawiązania umowy - od dnia zgłoszenia do czasu 5 lat od dnia zakończenia umowy;
4. marketingu naszych usług i produktów - przez okres 24 miesięcy.

5.Bernatt gromadzi dane osobowe przekazywane mu bezpośrednio przez użytkowników za pomocą formularzy online na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika zgody.
Nasza strona wykorzystuje również pliki cookies. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się poniżej.
1. Pliki cookies
Ta strona wykorzystuje następujące pliki cookies:
● Google Analytics – cookies sesyjne, które śledzi aktywność użytkownika na stronie, umożliwiając gromadzenie informacji na temat tej aktywności, tak aby użytkownik nie musiał pamiętać, jakie podstrony odwiedził ani rozpoczynać przeglądania strony od początku.
● Google AdWords – cookies stałe, które śledzą banery i linki reklamowe, na które użytkownik kliknął, umożliwiając administratorowi reklamowanie strony na innych witrynach. Więcej o reklamach Google tutaj. Użytkownik może zrezygnować z reklam Google w każdej chwili za pomocą Google – Ustawienia reklam.
● Facebook Pixel – cookies stałe, które tworzą reklamy oparte na zainteresowaniach użytkownika, umożliwiając administratorowi reklamowanie strony na innych witrynach. Więcej o reklamach Facebooka tutaj w zakładce „Reklamy, statystyki, pomiary”. Użytkownik może dostosować swoje preferencje reklamowe za pomocą centrum pomocy Facebooka.
Poza dostosowaniem swoich preferencji reklamowych przez Google oraz Facebooka, użytkownik może kontrolować pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. Poszczególne przeglądarki oferują różne metody konfiguracji ustawień cookies. Usunięcie lub blokada plików cookies może powodować, że niektóre funkcjonalności na tej stronie staną się niedostępne.
6. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres szkolenia@bernatt.com.pl
Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie przesłania formularza, jak również danych, które udostępniłeś nam przesyłając wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. możliwości udziału w dalszych rekrutacjach lub otrzymywania informacji handlowych).
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, marketingiem naszych usług , prowadzeniem statystyki korzystania ze strony czy badaniem satysfakcji.
Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń.
Podstawa prawna: art. 17 RODO
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz to uczynić np. w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
Podstawa prawna: art. 18 RODO
Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO
Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO
Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf.
Podstawa prawna: art. 20 RODO
W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

KONTAKT:
Bernatt, Natalia Bernatt, NIP 886-265-45-19, REGON 020418735, ul. P. Czajkowksiego 29/5, 51-171 Wrocław, szkolenia@berntt.com.pl, 608 880 929